Hakkımızda

Güncellenmektedir...

VİZYONUMUZ

Yapım Aşamasındadır.......

MİZYONUMUZ

Yapım Aşamasındadır.......

DEĞERLERİMİZ, İLKELERİMİZ

Yapım Aşamasındadır.......

Yapım Aşamasındadır.......


BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU

Prof.Dr. Erol İNCE                            Mühendislik Fakültesi     (Komisyon Başkanı)
Prof.Dr. Serhat PABUCCUOĞLU    Veteriner Fakültesi          (Koordinatör)
Prof.Dr. Ali İsmet KANLI                  Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Tülin Banu İYİM                 Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. Ergül ASLAN                       Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Prof.Dr. Fırat KAÇAR                         Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr. İlhan ONARAN                    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Mehmet AÇIKALIN             Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Prof.Dr. Pınar ATUKEREN                Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Saip Nami KARTAL             Orman Fakültesi
Doç.Dr. Ela TARAKCI                         Sağlık Bilimleri Fakültesi


BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İHALE KOMİSYONU


BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (Yedek) İHALE KOMİSYON ÜYELERİ


BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HARCAMA YETKİLİSİ

Prof.Dr. Serhat PABUCCUOĞLU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İDARİ KADRO

Koordinatör          Prof.Dr. Serhat PABUCCUOĞLU
Şube Müdürü                      Satı KAYIKCI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE  BİRİMİ 

Semra GÜNAYDIN         11900
Abdülselam BARUT       10553
Onur KORUL                   10588

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ


BİLİMSEL ARAŞTIRMA SATINALMA  BİRİMİ 

Heval KARA                    11904
Hatice ÖZDEMİR            11909
Seçkin SUKAYAR            11902
Esin HIZIROĞLU             10557
Samet KÖSE                    11903
Solmaz POLAT BADUR  10592
Yeter GÜNDÜZ               10528
Melih PELDEK                 11901

SEKRETARYA

Esen TANIL                     10751-10020