ÖNAP Öncelikli Alanlar ve H-indeksi bilgilendirmesi


Proje Başvuru Koşulları:
Proje başvurusu yapacak yürütücünün H Indeksi puanı en az aşağıdaki gibi olmalıdır.
 
H INDEKSI PUANLARI
Sosyal  Bilimler    Web  of Science  H Indeksi  Puanı   2
Fen Bilimler          Web  of Science  H Indeksi  Puanı  7
Sağlık Bilimleri      Web  of Science  H Indeksi  Puanı 10
 
Öncelikli Alanlar:
Nanoteknoloji
Fotonik
Savunma Teknolojileri
Akıllı Malzemeler
Enerji
Bulut / Nesnelerin İnterneti / Sosyal Ağlar / Büyük Veri
Deprem
Astrofizik
Biyoçeşitlilik ve Biyoteknoloji
İlaç Tasarımı
Tümör Biyolojisi ve İmmunolojisi
Genom çalışmaları
Sinirbilim
Enflamasyon Mekanizmaları ve Tedavi Hedefleri
Metabolizma ve Kronik Hastalıklar (obezite, diyabet ve ateroskleroz)
Felsefe / Etik
Göç Çalışmaları
Yoksulluk Çalışmaları
Uluslararası Güvenlik ve Terör
Yaşlılık Çalışmaları
Bilişim Teknolojisi ve Hukuku
Okul Öncesi Eğitim/Özel Eğitim (yetenekli, engelli vb)
Karşılaştırmalı Hukuk Çalışmaları
Arkeometri
Tarihi Bilimler