Proje Destekleme, Esas ve Usullerinde Yapılan Değişiklikler (15 Ocak 2020 / Komisyon Kararları)